Stavební dozor

Co je stavební dozor?

dozorU stavebníka, který provádí stavbu svépomocí - velmi často stavebního laika - začíná kolikrát ortel již v úplných začátcích, kdy na něj čeká výběr projekční firmy, vyřízení všech potřebných povolení a ostatní administrativy. Další problémy často nastávají při výběru stavební firmy a po vlastním zahájení výstavby.

Když dáme vedle sebe zájmy dvou hlavních aktérů této hlavní fáze vzniku díla – snahu stavebníka kvalitně bydlet, a naproti tomu cíl každé stavební firmy – postavit co nejlaciněji, je každému jasné, že právě zde se tvoří velký prostor pro problémy vznikající z různých příčin, nejčastěji však z příčiny nedodržení patřičné kvality stavebních prací. Velmi často však stavebník – laik - nedostatky v kvalitě stavebních prací přehlédne nebo prostě z neznalosti stavební technologie není schopen kvalitu probíhajícího procesu posoudit.

A právě k tomu slouží stavební dozor, správně nazývaný technický dozor investora. Je profesionálním rádcem investora, dozorem nad kvalitou prováděných prací na díle investora, může poradit již ve fázi návrhu díla, čímž se lze vyhnout některým principielně nebo prakticky nevhodným řešením. Při výstavbě hájí zájmy investora, kontroluje, počítá, upozorňuje na vady a možné problémy, které tyto vady mohou způsobit v budoucnosti.

Vyplatí se stavební dozor?

stav-dozorTechnický dozor samozřejmě něco stojí, ale na druhou stranu ušetří investorovi zcela určitě leckdy nemalé finanční prostředky vynaložené na předělávky, opravy, "odladí" né vždy zcela kvalitní projekt, upozorní na nepraktická řešení jednotlivých detailů, ohlídá aby investor nebyl "okraden" dodavatelskými firmami, ať už záměrně nebo omylem, přebírá od dodavatelů jednotlivé ucelené části stavby až v momentu, kdy odpovídají plně zadání investora.

Z těchto důvodů zásadně nedoporučuji, aby dozorovací činnost vykonával sám projektant nebo dokonce dodavatel stavby. Nezaručuje to pak onu potřebnou nestrannost a objektivní přístup k realizaci, neboť projektant i dodavatel ví, kde udělali chyby a byli by sami proti sobě kdyby na ně investora upozorňovali. V horším případě neví, že něco provádí špatně. Zbytečně vynaložené prostředky spojené s chybným řešením problému budou rozhodně vždy vyšší, než cena, kterou investor za dozor platí.

Stavební firma HMpro cz s.r.o. realizuje:

 • pozemní a inženýrské stavby
 • průmyslové objekty, prodejní a skladové haly
 • rodinné domy (výstavba i rekonstrukce)
 • zateplování fasád
 • opravy historických objektů
 • sanace objektů
 • dodávky vybavení interiérů a vybavení průmyslových objektů požadovanou technologií
 • kompletní dodávky na klíč

Těšíme se na spolupráci i s Vámi!

Milan Hanakovič
majitel firmy

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
certificate

Kompletní dodávky staveb

Nabízíme kompletní řešení Vaší stavby.

Zajistíme mimojiné
 • prvotní studii
 • územní rozhodnutí, stavební povolení
 • projekt pro provedení stavby
 • zajištění inženýrských sítí, geodetické služby
 • zápis do katastru nemovitostí
 • výběr vhodných materiálů a technologií
 • autorský dozor projektanta, technický dozor

Jsme zařazeni v programu
Zelená úsporám

Naše firma je zapojena do programu "Nová zelená úsporám". Pokud máte zájem o dotace, neváhejte se na nás obrátit.
Mám zájem o dotace

Kontaktní informace

HM pro cz s.r.o.
Vitějovice 202
384 27
  724 029 411
Nahoru